Onder meer door een toenemende wereldbevolking en verstedelijking en een veranderend klimaat als gevolg van de opwarming van de aarde, is het noodzakelijk om verpakkings- en logistieke oplossingen te ontwikkelen die het proces naar een duurzame en circulaire wereld ondersteunen en zelfs versnellen.

Slimme verpakkingen kunnen in dit geval met meer uitgebreide functies bijdragen aan deze oplossingen. Bovenop de oorspronkelijke 3 P’s: Protect, Preserve en Promote, of beschermen, bewaren en communiceren, kan het functionaliteiten toevoegen als track, authenticate, secure, (traceren, authentiseren, beveiligen) en extra information verstrekken. Slimme verpakkingen staan nog in de kinderschoenen, maar de potentiële toepassingen en voordelen van de integratie van deze nieuwe technologieën zijn enorm.

In het project ‘Smart Packaging for Intelligent Logistics’, geïnitieerd door AIPIA (Active & Intelligent Packaging Industry Association), willen we nagaan hoe we het gebruik van slimme verpakkingstechnologieën, momenteel reeds op de markt beschikbaar, kunnen vergroten. Dit doen we door huidige technologieën toe te passen in demo-cases over vier sectoren (voeding, dranken, verzorging en farma) om een ecosysteem te creëren. Het uiteindelijke doel is om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verhogen met minder afval, minder energieverbruik en minder kosten. Verwachte resultaten zijn b.v. gekwalificeerde meettechnologieën en

toepasbare software om specifieke toeleveringsketens in de toekomst te verbeteren.

Dit project wordt gesubsidieerd door OPZuid, Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland.

(https://www.aipia.info/smart-packaging.php)

Spreker: Hedwige Verherbrugghen en Peter Ragaert, Pack4Food