Het is vaak niet duidelijk wanneer een verpakking duurzaam is. Er zijn verschillende materialen, productieprocessen en recyclage-mogelijkheden die een rol spelen. Consumenten hebben dan ook moeite met bewuste keuzes maken en weten niet altijd welke opties de beste zijn om duurzaam om te gaan met verpakkingen of hoe die te recycleren.

Ons onderzoek brengt inzicht in hoe duurzaam Vlaamse consumenten omgaan met verpakkingen. Aan de hand van twee grootschalige consumentensurveys en focusgroepen werd nagegaan hoeveel kennis Vlamingen hebben over duurzame verpakkingen, hoeveel rekening ze houden met verpakkingen op het moment van aankoop en hoe goed ze de verpakking achteraf sorteren.

Spreker: Arteveldehogeschool