Industrie 4.0 gaat verder dan het louter digitaliseren van je productieomgeving. Het gaat om wat je met de verzamelde data doet. En hoe je die nuttig kan inzetten om je productieproces performanter en flexibeler te maken.

Aan de hand van een aantal concrete cases toon ik aan wat er allemaal mogelijk is met digitale data: van data verzamelen, over data-analyse en datavisualisatie tot voorspellen en real-time processen aanpassen op basis van data.

Maar even belangrijk: hoe begin je daar nu aan? Hoe kan je de aanwezige kennis op de werkvloer gebruiken om data gestuurde beslissingen stap per stap in jouw organisatie binnen te brengen?

Spreker: Gunther Van Goolen, Absolem